1. Nhấn “Menu”
  2. Nhấn các phím mũi tên để tìm Machine Info “Thông tin máy”.
  3. Nhấn OK”.
  4. Nhấn các phím mũi tên để tìm “Reset Menu”.
  5. Nhấn OK”.
  6. Nhấn các phím mũi tên để tìm drum “Trống”.
  7. Nhấn OK”.
  8. Nhấn 1. để đặt lại bộ đếm trống.
  9. Nhấn nút “dừng / thoát” để thoát khỏi menu.

Trên là trình tự reset một số dòng máy brother laser màu chuyên dụng

Dịch vụ đổ mực sửa chữa máy in brother tại nhà uy tín tại Hà Nội

Liên Hệ: 085.2222.103